Cum se numeşte reacţia, în
cadrul cărei din două molecule ia
fiinţă o nouă moleculă?