reconstitue egalitatile mutand un singur betisor
V-V-II
VI+I=V
XI-IX-I=X
VI-I=V