Cum se scrie corect? In afara de luni si miercuri toata saptamana a plouat. sau Inafara de luni si miercuri toata sapatamana a plouat?

Termenii cautati:

in afara sau inafara