Care este comisonu de administrare pe luna a cardului ?